تبلیغات
مهندس برتر شعبه 1 - سری اول تستهای اتوکد
 
مرکز آموزش نرم افزار Autocad
مهندس برتر شعبه 1
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
جمعه 15 بهمن 1389 :: نویسنده : ایمان سودمند

چند تمرین تستی جهت آمادگی برای آزمونهای پایانی،ورودی،استخدامی و...

 

1- برای رسم خطی مورب با طول مشخص و زاویه مشخص نسبت به افق از چه روشی باید استفاده كرد؟

الف) مطلق                                                     ب) قطبی       

ج) نسبی                                                          د) الف و ب هر دو صحیح است


2- نماد @ برای كدام روش استفاده می شود؟

الف) قطبی                  ب) نسبی                     ج) مطلق         د) الف‏ وب ‏صحیح ‏است


  -3 ساختار a, b @ مختص كدام روش است؟

الف) مطلق      ب) ساختار غلط است          ج) نسبی             د) قطبی


4- متغیر Fill با كدامیك از دستورات زیر در ارتباط است؟

الف) Trace                ب)Donut                    ج) Polyline               د) هر سه مورد


5- دستور Mirror چه عملی انجام می دهد؟

الف) تكرار موضوع با فاصله مشخص                                                        ب) رسم یك چند ضلعی منظم

ج) ایجاد قرینه یك یا چند موضوع نسبت به یك محور متقارن                     د) هر سه مورد غلط است


6- دستورات Move و Rotate جزء كدام منو می باشد؟

الف) Draw                 ب)format              ج )Modify                  د) View


7- دستور Polygon قادر به كشیدن چند ضلعی منظم از:

الف) 3 تا 1026 ضلع می باشد.                                  ب) 4 تا 1024 ضلع می باشد.

ج) 3 تا 1024 ضلع می باشد.                         د) 5 تا 1000 ضلع می باشد.


8- كدامیك از snap Object های زیر مربوط به دایره می باشد؟

الف) Tan                    ب) Cen                      ج) Qua                       د) هر سه مورد


9- كدامیك از Osnap های زیر برای گرفتن گیره Text و Block به كار می رود؟

الف) Int                      ب) Nod                      ج) Per                       د) Ins


۱۰- اگر روی Grips های ابتدا و انتهای یك خط انتخاب شده كلیك كنیم كدام دستور فعال می شود؟

الف) Scale                 ب) Stretch                ج) Move                    د) هیچ كدام


11- قبل از دستور Divide بهتر است متغیرهای زیر تنظیم شوند.

الف) Fill                                          ب) Drag Mode        

ج) Pdsize, Pdmod                         د) هر سه مورد


12- كدامیك از گزینه های زیر غلط است:

الف) متغیر Pdmode برای تنظیم سایز نقطه به كار می رود.                     ب) متغیر Pdmode یكی از تنظیمات مربوط به Point است.

ج) متغیر Pdmode قبل از دستور Measure بهتر است تنظیم شود.          د) متغیر Pdmode برای انتخاب شكل نقطه به كار می رود.


13- در دستور Fillet برای رساندن دو خط به یكدیگر و ایجاد گوشه تیز، گزینه Radius باید چه حالتی داشته باشد؟

الف) R=5                                                                   ب) R=0                     

ج) R باید به اندازه طول خط های دو طرف باشد           . د) تنظیم R لازم نیست


14-با اجرای کدام گزینه شکل 1 به شکل 2 تبدیل می شود؟

الف) Fillet با                               R=5    ب) Fillet بدون تنظیم R

ج) Arc با                                     R=5     د) هیچكدام


15- برای رساندن یك خط یا كمان به یك موضوع یا مرز معین از چه دستور استفاده می شود؟

الف) Offset                ب)         Fillet ج) Extend                   د) Sketch


16- برای تغییر حالت صفحه از standard به Isometric چه عملی را باید انجام دهیم؟

 


۷- در حالت رسم Isometric كدام یك از كلیدهای زیر عمل تغییر جهت خط را انجام می‏

دهد.

الف) F8                      ب) F3                         ج) F5                   د) F2


18- در حالت رسم Isometric برای رسم دایره از كدام دستور استفاده می شود؟

الف)Circle                ج) Ellipsc گزینه Iso circle

ب) Ellipse                  د) Ellipse گزینه Center


19- دستور Snap با كدام دستور زیر ارتباط دارد؟

الف) Grid                  ب) Grips                   ج) Blip mode           د) Osnap


20- جهت تكرار یك موضوع ترسیمی در فواصل معین كدامیك از دستورات زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف           Copy  ب) Offset                   ج) Fillet                   د) الف و ب


21- گزینه Half width در دستور Pline چه عملی انجام می دهد؟

الف) تعیین ضخامت خط                                ب) تعیین نصف طول یك خط

ج) تعیین نصف ضخامت یك خط                     د) تعیین دو برابر ضخامت یك خط


22- برای تغییر مقیاس Line Type از كدام دستور استفاده می كنیم؟

الف)            Scale  ب) LT scale              ج) LT gen                 د) Elevation


23- كلید f 8 كدام یك از وضعیت های زیر را فعال می كند؟

الف) Otrack          ب)  Ortho  ج)   Snap  د)  Grid


24- كلید f 3 كدام یك از وضعیت های زیر را فعال می كند؟

الف) Ortho    ب) Osnap                  ج) Snap                     د) Grid


25- كدام یك از دستورات زیر در حالت Isometric كاربرد ندارد؟

الف) Copy                ب) Fillet                    ج)         Offsetد) Trim


 در صورت نیاز به کلید تستها از طریق آدرس زیر با ما تماس بگیرید.

 09122466451

:Mobile

infotop2@gmail.com

 : Email

نوع مطلب :
برچسب ها :
درباره وبلاگ

انتشار مطالب این وبلاگ هیچ ایرادی ندارد بلکه توصیه می شود.
جا دارد همین جا از استاد بزرگوارم مرحوم مهندس اخوان تشکر کنم.

مدیر وبلاگ : ایمان سودمند
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :